Vad betyder u-värde?

I normala fall brukar man räkna med att ca 35% av värmen i ett hus läcker ut genom fönstret. Att nya fönster med modern teknik har en stor energibesparande effekt är enkelt att räkna ut, men det finns olika grader av energieffektivitet. Väsentligt för hur energieffektivt ett fönster är beror på exempelvis fönstermodell och typ av glas (ett, två eller tre) och eventuella gasfyllningar mellan glasen.Det vanligaste måttet för att utläsa energieffektiviteten hos fönster, dörrar eller takfönster är såkallat u-värde också kallat u-faktor. En tumregel är, ju lägre u-värde desto mer energieffektivt. Ett lågt u-värde betyder högre motstånd mot värmeöverföring eller större isolationsförmåga för materialet eller komponenten.På G&B Fönster kan vi tillverka fönster med u-värde 0,76 – 1,5 allt enligt kundens önskemål.