Leverans

Kontrollera fönstren vid mottagandet och rapportera omgående transportskador till transportören/chauffören G&B tar inget ansvar för transportskador som inte direkt rapporterats. Rapportera övriga skador till din säljstation. Vi ansvarar inte för fel som inrapporteras senare än 5 dagar efter leveransmottagandet. Lagra fönstren stående på ett stabilt underlag. Dränagehålen ska vara på utsidan och nedåt, likaså fönsterbleckspåret på de fönsterpartier som har spår.

Infästning av fasta fönster görs enligt följande:

• Med montagejärn, se nedan för avstånd.

• Med karmskruv, måste glaset tas ur. Detta görs genom att ta ett brett stämjärn och knacka ut den längsta glaslisten i skarven mellan list och karm, glöm inte att hålla reda på var listerna var placerade. Glaslisten återställs med en plastklubba. Vid infästning med skruv så borrar man normalt inte fasta fönster i förhand, utan detta görs vid montage med ett 6,5 mm borr, se nedan för avstånd.

Infästning av öppningsbara Dreh-klipp fönster görs enligt följande:

• Demontera fönsterbågen från karmen genom att ta bort kåpan från det övre gångjärnet och dra ner sprinten.

• Öppna fönstret i sidan och frigör det från övre gångjärnet, lyft sedan fönsterbågen rakt upp från nedre gångjärn så att det lossas från nedre sprinten. (När fönsterbågen tillbakaställs se till att handtaget står i vågrät position.)

• Klossa fönstren enligt följande. (se bild) Under fönstret längst ut på kanterna och under stående poster i karmen. Öppningsbara fönster klossas även diagonalt.(se bild.)

• OBS! Se till att fönstret är satt i lod och våg.

• Infästning sker med medskickad självborrande skruv, montageskum eller montagejärn som kläms fast i karmen. Fönstren är normalt borrade på förhand med 6,5 mm borr om inte se nedan för avstånd. Vi rekommenderar alltid att sätta öppningsbara fönster med skruv. Använd aldrig både skruv och montagejärn på samma öppningsbara enhet.

• Alla skruvhålen måste användas och om infästning sker på annat vis måste skruvhålen täppas till. Mellanlägg placeras mellan fönster och vägg vid alla skruvar. (t.ex. plywood eller plastklossar.)

Fast


Öppningsbart


Infästning av fönsterdörrar görs enligt följande:

• Lyft av dörrbladet från karmen, du behöver antagligen låsa upp dörren med nyckeln som ligger i handtagslådan.

• Ställ in karmen i vägghålet, klossa på bägge sidor nertill direkt under de stående karmsidorna.

• Använd kilar upptill på de stående karmsidorna och väg av karmen med hjälp av vattenpass så den står i lod och våg.

• Fäst in karm med hjälp av medskickad karmskruv, glöm inte att lägga mellanlägg mellan karm och vägg så inte karmen bågnar.

• Lyft på dörrbladet och kontrollera så dörren går att låsa. Detta görs genom att skruva fast handtagen och dra handtaget uppåt, sedan kan man vrida runt nyckeln.

Måttsättning för avstånd mellan 6,5 mm hålen för infästning med skruv.