Fönster i fri form för olika miljöer

Glas utförs som standard med 2-glas med energibeläggning och gas mellan glasen. U-värde 1.1.

Nedan presenterar vi ett urval av fönster i fria former