Rehau Geneo

Ett nytt profilsystem från Rehau. Energisparfönster i REHAU GENEO med 86 mm karmbredd garanterar det bästa värmeisoleringsvärdet. Vi kan komma ner under 0,8 på u-värdet.

Fönstret är miljövänligt med 100 % återvinningsbart material och är dessutom energibesparande som hjälper till att sänka dina boendekostnader.

Energifönstret Rehau Geneo:

• Tilltalande design
• Ljudisolerande ner till 47 Rwdb
• Inbrottshämmande
• Underhållsfritt
• Väder- och färgbeständigt
• Energibesparande ner under U-0,8 på den totala konstruktionen.
• Enkelt att rengöra, antistatbehandlat
• Tillverkas i kundspecifikt utförande
• Skjutpartier går också att få i denna profil