Aluplast

Energisparfönster i Aluplast med isolering och 5-kammarteknik med 70 mm karmbredd garanterar det bästa värmeisoleringsvärdet.

Fönstret är miljövänligt med 100 % återvinningsbart material och är dessutom energibesparande som hjälper till att sänka dina boendekostnader.

Energisparfönstret Aluplast: • Tilltalande design
• Ljudisolerande
• Inbrottshämmande
• Underhållsfritt
• Väder- och färgbeständigt
• Energibesparande U-1,3 på den totala konstruktionen
• Enkelt att rengöra, antistatbehandlat
• Tillverkas i kundspecifikt utförande
• Balkong- och altandörrar med hög inbrottssäkerhet
• Skjutpartier går att få i denna profil