5 april, 2017

Stäng ute kylan med G&Bs energitäta fönster

Förutom fönstrets huvuduppgifter som att släppa in dagsljus och ge dig möjligheten att se ut skall dagens fönster uppfylla många tekniska krav. G&Bs fönster uppfyller standardkrav […]
5 april, 2017

Förmånligt att byta fönster med rot-avdraget

Gamla fönster har ofta ett väldigt dåligt u-värde jämfört med dagens fönster. Ett sämre u-värde innebär att fönstren släpper in kyla och släpper ut värme vilket […]
5 april, 2017

Skapa din drömliknande vinterträdgård

G&B erbjuder fullisolerade lösningar för att skapa din personliga vinterträdgård. Med G&B:s skjut- och vikpartier stänger vi ute kylan och behåller värmen så att du kan […]
5 april, 2017

Fördelar med G&Bs underhållsfria fönster

G&bs underhållsfria fönster står emot värme, kyla, vind, damm och smuts. Fler och fler kunder väljer våra underhållsfria fönster på grund av fönstrets energisnålhet. Vi kundanpassar […]