Vad är ROT?

ROT står för Reparation och underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av existerande byggnader.

För att kunna nyttja ROT-avdraget måste du:

• vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.
• fyllt minst 18 år.
• ha haft utgifter för husarbete (ROT och RUT går under beteckningen husarbete).
• vara ägare av bostaden.
• ha kostnader som är hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll.

Rotavdraget är 30% av arbetskostnaden inkl moms. Maxbeloppet är 50 000 kr per person och år. Från och med den 1 juli 2009 gäller fakturamodellen, detta innebär att du som köpare får skattelättnaden direkt vid köpte av tjänsten.

Såhär funkar det för dig som kund:

• får preliminär skattereduktion direkt på slutfakturan.
• får meddelande från skatteverket om utbetalt belopp till företaget som utför monteringen.
• du ska söka slutlig skattereduktion i din deklaration.

Företaget som utför arbetet behöver följande:

• namn och personnummer.
• fastighetsbeteckning.

Vill du veta mer om ROT, besök Skatteverket.se