Glaslist

Vi har två modeller av glaslister. Glaslisten sitter alltid på insidan av fönstret, vilket försvårar ett eventuellt inbrottsförsök.

Vi kan leverera fönster med två olika typer av glaslister; allmogelist eller rak list.