Fönsterbleck

Fönsterbleck skyddar fönstret från att regnvatten och snö skall kunna tränga in i väggkonstruktionen vilket kan leda till svåra och dyra skador som följd.

Därför har alla G&Bs underhållsfria fönster ett fräst spår för fönsterbleck som standard.