Fördelar med G&Bs underhållsfria fönster
5 april, 2017

Klirr i kassan när du byter till G&Bs underhållsfria fönster

Uppenbara skäl till att byta ut gamla fönster är att de har utsatts för hårt slitage i många år och att man istället för att slipa och spackla investerar i nya fönster. Men många är inte medvetna om de faktiska kostnadsbesparingarna ett fönsterbyte innebär.

Gamla fönster kräver höga energikostnader på grund av dålig täthet som i realiteten betyder höga uppvärmningskostnader. Man brukar generellt säga att en investering på byte till underhållsfria fönster är återbetalat efter cirka 5-7 år. Dessutom är fönstret som helt nytt efter 20 år då det är helt underhållsfritt.

Förutom att ett byte till G&Bs fönster blir självfinansierat ökar också värdet på fastigheten.